Search This Blog

Tuesday, February 11, 2014

Nyhetsoppdateringer om menneskerettigheter i Iran

Nyhetsoppdateringer om menneskerettigheter i Iran

31. januar 2014 To politiske fanger hengt i Iran
To arabiske menn, Hadi Rashedi og Hashem Shabani, har blitt hengt i Ahvaz. Familiene til Hadi Rashedi og Hashem Shabani gikk i nesten to måneder uten å vite hvor de to befant seg, eller hvordan det gikk med dem, skriver Justice for Iran.

Etterretningsagentene ringte plutselig til familiene deres den 29. januar og fortalte at Hadi Rashedi og Hashem Shabani var blitt hengt.  Rashedi og Shabani ble begravet i stillhet og etterretningsagenter fortalte ingenting til familien om hverken henrettelsene eller begravelsene.
Hadi Rashedi og Hashem Shabani var lærere i Khozestan, sør av Iran. De var kulturaktivister og etablerte kulturgruppen Alhavar. De organiserte kurs om kultur og leste opp dikt for ungdom. 
Rashedi, Shabani og tre andre personer ble arrestert i 2010 (Mohammad Ali Amoorinejad, Jaber Alboshokeh og Mokhtar Alboshokeh). Alle var medlemmer av Alahvar. De ble anklaget for «Moharebe», å være en fiende av Gud, og ble dømt til døden for et år siden.


Mennene ble sterkt torturet i fengsel, noe som var grunnen til at de tilslutt tilstod. De fortalte om tortureren i rettsaken, og sa at de tvang fram tilståelesen. De fem mennnene sa de ble presset i fengselet, men dommeren tok ikke dette med i vurderingen.

I de siste seks månedene har svært mange personer blitt hengt i Iran. Kun de første 15 dagene av 2014 har hele 40 personer blitt hengt.
 

20. januar 2014 Ikke tilgang til medisinsk hjelp
Den politiske aktivisten, Abdollah Momeni, har sittet i fengsel i over fire år nå. Kun èn gang har han fått invilget permisjon, og det var det første året han satt fengslet.

Momeni, medlem av Advar Thakim, ble arrestert etter presidentvalget i 2009 i Teheran. Han jobbet med Karoubis-kampanjen før presidentvalget, noe som er én av grunnene til at han ble arrestert.  Momeni ble slått av etterretningsagenter da han ble arrestert.

Etter arrestasjonen ble han sendt på isolatcelle i Evin-fengselet. Momeni ble tvunget til å tilstå under rettsaken, etter omfattende tortur. 

Momeni  fikk innvilget ca en måneds permisjon i mars 2010, men ble sterkt presset. Etterretningsagenter tvang ham til å skrive et brev mot Karoubi og Mousavi (to av lederne av opposisjonen etter presidentvalget i Iran i 2009). De fortalte ham at han ville bli sendt tilbake i fengselet dersom han nektet å skrive brevet. Momeni skrev ikke brevet og måtte tilbake til Evin-fengselet.

Momeni skrev et brev til Ayatollah Khamenei, leder av Iran, hvor han fortalte om torturen han var blitt utsatt for, og at det var grunnen for tilståelsen. Han skrev at:
"They cursed at me and my family and after a good beating, while cursing at me and belittling me, they said, ‘We will prove to you that you are a bastard child and that you are the result of illegitimate relations.’ These words made me angry and I responded by fighting.  They forced my head down the toilet. They shoved my head so far down the toilet that I swallowed feces and began to choke. They pulled my head out of the toilet and said that they would leave and come back at night and that I had been provided this time to confess to my sexual indiscretions. They claimed that I had to ‘explain fully who I had had sexual relations with, when, how and where.’ They even demanded that I falsely confess to being raped as a child.  On many occasions I was threatened with the prospects of being raped with a bottle or a stick.  This was so extreme that for example the interrogator of the Ministry of Intelligence of the Islamic Republic would vow that he ‘we will shove a stick in your rear so far that even 100 carpenters won’t be able to extract it.’ He would also claim that: ‘we have informed some web-based sites about your sexual indiscretions and these details will be widely distributed via Bluetooth and CDs.” {1}

Etter at brevet ble offentliggjort på internett, ble Momeni satt under ytterligere press i fengsel. Etterretningsagenter sa til ham og familen hans at Momeni aldri igjen ville få godkjent permisjon. Nå har han sittet i fengsel i over fire år.

Momenis helse er svært dårlig, og han trenger medisinsk behandling umiddelbart. Fengselslegene har ikke den kompetansen Momeni trenger. Kona til Momeni har fortalt at legene i fengselet for et år siden sa at Momeni trenger en medisinsk ekspert, men Momeni har blitt nektet behandling utenfor fengselet, skriver Rooz online på sin nettside.

Momeni ble dømt til fire år og 11 måneder i fengsel. Han ble anklaget for «å ha handlet mot nasjonal sikkerhet», «for å spre propaganda mot systemet», i tillegg til flere forhold.

4. desember 2013 Torturet og fengsel for facebookkommentar
Soheil Babdi ble arrestert for rund atten måneder siden i Teheran, på grunn av noen kommentarer han skrev på Facebook.

Han ble satt i islolat i Evin fengsel, hvor han ble sittende i syv måneder. Under tiden i isolat ble han utsatt for sterk tortur. Babadi ble arrestert, kun for å ha skrevet ett titalls kommentarer på en facebookside. Kommentarene var skrevet som en spøk.

For to år siden laget noen iranere en spøkefull facebookside (The Campaign to Remind Shiites about Imam Naghi ) om en sjiamuslimsks imam.
Regjeringen og landets islamister ble forbannet. De truet med å arrestere alle som fortsatte å skrive og være aktive på facebooksiden. I månedene som fulgte ble flere personer arrestert, en av disse var Soheil Babadi med sine ti små kommentarer.

«Fysisk og mental tortur, kraftige slag, trusler om å arrestere familiemedlemmene mine, trussler om lang fengslingstid og henrettelse, var blant torturen jeg ble utsatt for i avhørene og de 225 dagene på isolatcelle i seksjon 2A i Evin-fengselet», skriver Babadi i et brev fra Evin fengsel.

Da Soheil Babdi ble arrestert var kona hans gravid, men hun spontanaborterte og mistet den ufødte sønnen deres på grunn av trusler og press.

Babadi ble ankelaget for å ha fornærmeret Khamenei, Islam og profeten Muhammed, for å ha handlet mot nasjonal sikkerhet, for å være medlem av The Campaign to Remind Shiites about Imam Naghi, og for å spre propaganda mot systemet.

Etter han fra fengselscella si skrev et brev og fortalte om forholdene han levde under i fengselet, fikk Babadi ikke lenger motta besøk fra verken familien eller advokaten sin. På bakgrunn av dette ble det også opprettet en ny sak mot Babadi fra Evin-fengselet.

Men etter 18 måneder har han fortsatt ikke blitt stilt for en domstol. Babadi ble videre satt på isolat igjen for rundt 10 dager siden, fordi han klaget på dommeren i saken og de ansvarlige for avhørene.

28. oktober 2013 Lørdag 26.oktober: 16 fanger hengt som hevn
Den 26.oktober ble 18 menn og én kvinne henrettet i tre ulike byer i Iran.

16 fanger ble hengt i Zahedan. «De ble henrettet som svar til en terroraksjon i Sarvan i går kveld» (25. oktober), sier Mohammad Barzooye, Statsadvokaten i Zahedan til ISNA.

Fredag den 25.oktober ble 14 iranske soldater drept ved den Iran-Pakistanske grensen. Angriperne er iranere som bor ved grenseområdet. De rømte til Pakistan etter angrepet.  «Angriperne tilhører gruppen Jish Aladl. Vi har advart tidligere - hvis de angriper, slår vi tilbake. Disse henrettelsene var bare et svar fra oss til dem», Sier Mohammad Barzooye. Gruppen Jish Aladl tar på seg ansvaret for drapene av de 14 iranske soldatene. 

Det er uvisst når de 16 fangene som ble henrettet ble arrestert og hvem de var. «De ble dømt til dødsstraff, men henrettelsene deres ble utsatt.», sier Barzooye. Grunnen til utsettelsene er ikke offentliggjort.

Den 26.oktober ble også to kurdiske aktivister henrettet; Habib Allah Gplparipoor (29) og Reza Esamaeili (34). Habib Allah Gplparipoor ble henrettet i byen Orumiye. Han ble arrestert i Mhabad september 2009 og satt flere måneder på isolatcelle og ble sterk torturert. Han ble ankelaget for «Moharebe», å være en fiende av Gud, skriver CHHR nettside.

Den andre fangen, Reza Esamaeili, ble arrestert i juni 2009, anklaget til «Moharebeh» gjenomm arbeid med Pezhak, (PKK) en kurdisk gruppe.

En kvinne, Jazi Darvish Zadeh ble henrettet i Orumiye på lørdag 26 september. Hun ble anklaget for å smugle narkotika, skriver Kordpa Nettside.
 
7. oktober 2013 Seks års fengsel for å ha skrevet et brev til Khatami
Advokat Mohammad Seyfzadeh ble dømt til seks år i fengsel. Han har sittet i fengsel i rundt tre år nå.
Seyfzade ble arrestert i april 2010 med ankager for å ha spredt propaganda mot systemet. Han ble dømt til 9 års fengsel, i tillegg til at han mistet advokatbevilgningen for 10 år. En ankedomstol reduserte senere fengselstaffen til 2 år og yrkesforbudet forble på 10 år.

Seyfzade er medlem av menneskerretighetsorganisasjonen «Defenders human rights center». Han etablerte gruppen sammen med fredsprisvinner Shirin Ebadi og Abdolfatah Soltani i Iran. Seyfzadeh og andre advokater i organisasjonen forsvarte samvittighetsfanger og politiske fanger.

I april 2013, to år senere, skulle han bli løslatt fra fengselet, men han fikk en ny straff. Han ble dømt til seks års fengsel for en ny anklage.
Advokat Mohammad Seyfzadeh skrev et kritisk brev fra fengselet  til Mohammad Khatami, Irans tidligere president. Han fikk en ny anklage for å ha skrevet brevet, og ble dømt til seks års fengsel. I september 2013 reduserte ankedomstolen fengselstraffen til seks år.

Medlemmer av «Defenders human rights center» ble arrestert eller satt under press i Iran. Shirin Ebadei, som var leder for organisasjonen, flyktet fra Iran på grunn av presset. Andre medlemmer og advokater ble arrestert og dømt til fengsel. Narges Mohammadi ble dømt til seks års fengsel og advokat Mohammad Ali Dadkhah ble dømt til 9 års fengsel.

Abdolfatah Soltani jobbet også som advokat i organisasjonen, og ble dømt til 13 års fengsel og fikk et yrkesforbud på 10 år. Han sitter nå i Evin-fengselet.

Seyfzade sitter på Rajaei-Shahr-fengselet nå. Han ble dømt åtte års fengsel totalt. I fengselet ble han fortalt at «Hvis du ikke ber om tilgivelse vil fengselsstraffen din fortsette og du vil ikke bli løslatt», sier kona hans Fatemeh Golzara til The International Campaign for Human Rights in Iran.

Shirin Ebadi har fortalt at regjeringen i Iran la press på Seyfzadeh og Soltani  for å snakke mot Ebadi, noe de ikke gjorde. Regjeringen sa til Seyfzadeh og Soltani at de ville bli løslatt umiddelbart dersom de snakket mot Ebadi, skriver The International Campaign for Human Rights in Iran.
 
25. september 2013 Hvor mange er egentlig blitt løslatt i Iran før Rohani reiser til USA og FN?
80 politiske fanger og andre som er dømt for brudd på sikkerhetlover er benådet og løslatt sier talsmann for rettsvesenet i Iran, Mohseni Ezhehi den 23. september 2013.
De 80 personene ble ikke alle dømt til fengsel. Noen av dem ble dømt til straff i form av bøter. De ble alle arrestert etter presidentvalget i 2009, sier Ezhehi.

For en uke siden ble 15 politiske fanger løslatt. Fysollah Arab Sorkhi, Mohammad Ali Velayati, Hossein Zarini, Mohsen Aminazdeh, Mirtaher Mousavi, Nader Babaei, Farah Vazehan og Kefayat Malek Mohammadi (politiske aktivister), Mitra Zahmati og Maryam Jalili (kristne borgere), Mahboubeh Karami (menneskerretighetsaktivist), Mahsa Amrabadi og Ali Khodabakhsh (journalister), Zhila Karamzadeh Makvandi (kvineaktivist) og Nasrin Sotoudeh (advokat) ble løslatt. (se nyhet om Nasrin Sotoudeh)

Den 24. september ble også Hamid Ghasemi Shall løslatt fra Evin-fengselet, men han var ikke en av 80 personene. Han var dømt til seks år på fengsel, etter først å ha blitt dømt til døden. Nå ble hans dom omgjort til fem år fengsel og han kan komme ut fra fengselet. (les nyhet)

Mange familier til fanger var i går foran porten til Evin-fengselet og ventet på at politiske fanger skulle bli løslatt, men ingen fanger kom ut.
Nå sitter mange fanger i fengseler rundt i hele Iran. Mange av dem ble dømt til lange fengselsstraffer. Narin Soutodeh var en av advokatene som har sittet i fengsel. Abdolfatah Soltani og Mohammad Seyfzadeh er to andre av dem. Soltani ble dømt til 13 år og Sefzadeh ble dømt til åtte års fengsel.
Også mange jornalister og blogger sitter i fengsel nå. Bahman Ahamdi Amoei of Masoud Bastani ble dømt til fem og seks års fengsel. Hossein Ronaghi Maleki er en blogger og ble dømt til 17,5 år fengsel. Han er syk og trenger behandling, men kan ikke komme ut av fengsel.

Iranske aktivister tror at frigivelsen av politiske fanger var en politisk handling før president Rohani reiser til USA, Men de mener det er positivt.
Sikkerhetstjensten forsetter arestasjoner i Iran.  For en uke siden ble over ti aktivister arrestert. For eksempel ble Saeed Naeimi arrestert i Tabriz den 24. september, skriver Advarnews netside.

Saeed Naeimi er politiske aktvist og medlem av Advar Tahkim Vahdat. Han ble arrestert første gang i mai 2011 og var i fengsel i åtte måneder.
 
14. august 2013 Bloggeren Hossein Ronaghi er svært syk, får ikke tilstrekkelig behandling
Menneskerettighetsaktivisten og bloggeren Hossein Ronaghi Maleki har sultestreiket siden fredag 9. juli.  Ronaghi begynte sultestreiken for å protestere mot forholdene i Evin-fengselet, og truslene familien hans har mottatt av sikkerhetspolitiet.

Ronaghi er syk og legene sier han trenger behandling utenfor fengselet, men rettsvesenet nekter ham å forlate fengselet. Dette er en av grunnene til at Ronaghi begynte sultestreiken.

Ronaghi ble arrestert med broren sin etter iran-valget i Malekan (nord i Iran) 13. desember 2009. Etter arrestasjon ble Ronaghi og broren hans, Hassan Ronaghi, sendt på isolat-celler på seksjon 2 Alef i Evin-fengselet. Seksjon 2 Alef drives av Sepah Pasdaran (militær organisasjon).
Ronaghi og Hassan ble sterkt torturert på isolat-cellene. Hassan ble arrestert for å legge Ronaghi under ytterligere press. Hassan ble løslatt etter 3 måneder mot kausjon.

Hossein Ronaghi satt 10 måneder i seksjon 2 Alef. På syv måneder fikk familien kun besøke ham tre ganger. Ronahgi ble torturert til å tilstå, men gjorde det aldri. Forhørerne ønsket å lage en film om tilståelsen hans på nasjonal TV.

Etter rundt ti måneder ble Ronaghi dømt til 15 års fengsel. Han ble ankelaget for å ha fornærmet Khamenei og Ahmadinejad, for å spre propaganda mot systemet, for å ha handlet mot nasjonal sikkerhet, og for å være medlem av Iran-proxi gruppe. Iran-proxi var en gruppe som protesterte mot blokkeringen av nettsider i Iran, altså sensur på internett. Ronaghi ble anklaget for å være medlem av Iran-proxi.

Ronaghi fikk en nyresvikt i fengselet, og trengte permisjon fra fengselet for å bli behandlet. Til tross for dette aksepterte Sepah Pasdaran det ikke. Ronaghis sykdom ble forverret, og han mistet til slutt en nyre. Han ble tilslutt gitt permisjon for å få behandling, med da var det allerede for sent.

Ronaghi måtte tilbake til Evin-fengselet ca en og en halv måned senere, før behandlingen var avsluttet. Mens han var på permisjon blogget han mye, og jobbet for en gruppe som hjalp mennesker i Azarbayjan som var rammet av et jordskjelv. Gruppen samlet inn penger, klær, tepper, mat og andre nødvendigheter for de rammede. For dette ble han igjen arrestert, og dømt til ytterligere to og et halvt år i fengsel, altså 17 og et halvt år totalt.

Ronaghi og andre menneskerretighetsaktivister har sultestreiket i en måned. Menneskerretighetsaktivisten Abolfazl Abedini har sultestreiket siden lørdag 27.juli. Abedini begynte sultestreiken for å protestere mot at han ble sendt til eksil i en annen by. Helsen til både Ronaghi og Abedini er svært dårlig, og aktivistene har ikke fått noe oppmerksomhet fra rettsvesenet.
 
30. juli 2013
Fem turk-aktivister sultestreiker i fengsel
Fem fengslede turk-aktivister i Iran er på sin 19. dag med sultestreik og helsa deres er sviktende. Ayat Mehrali Beyglo, Latif Hasani, Mahmoud Fazeli, Shahram Radmehr og Behboud Gholizade begynte sultestreiken for å protestere mot forholdene i Tabriz-fengselet og de urettferdige dommene de har fått, skriver Radio Farda.

Aktivistene ble arrestert i Tabriz i februar 2013 av Departmentet for etterretning og nasjonal sikkerhet og sendt på isolatceller. De ble torturet i fengselet til Departmentet for etterretning og sikkerhet, og senere sendt til Tabriz-fengselet. I mai 2013 ble turk-aktivistene dømt til tilsammen 45 års fengsel.

De fem mennene er anklaget for å «spre propaganda mot systemet» og «etablering av en ulovlig gruppe». Mennene ble dømt til ett års fengsel for å spre propaganda mot systemet og åtte år for etablering av den «ulovlig gruppen»,  Ny Gamooh, som de selv er medlemmer av.

Den 16. juni bekreftet en ankedomstol dommen, og 13.juli startet Ayat Mehrali Beyglo, Latif Hasani, Mahmoud Fazeli, Shahram Radmehr og Behboud Gholizade sultestreiken.

«Ingen person i rettsvesenet gir oss informasjon om deres situasjon. De bryr seg ikke om hvordan de har det. De bare håner og truer oss og svarer ikke på forespørslene våre,» sier broen til Shahram Radmehr.

Den 2. juli ble de fem aktivistene sendt fra Tabriz-fengselet til Rajaeishahr-fengselet, i nærheten av Teheran. De fem aktivistene ble kjørt med fangetransport, og satt med håndjern og ankeljern i en og en halv dag.
 
29. juli 2013
Menneskerettighetsaktivist sultestreiker i eksil
Menneskerretighetsaktivisten Abolfazl Abedini har sultestreiket siden lørdag 27.juli. Abedini begynte sultestreiken for å protestere mot at han ble sendt til eksil i en annen by, skriver nettsiden til The Green Movement, Kalame.

Lørdag 27.juli ble Abedini sendt til eksil fra Evin-fengselet i Tehran til et fengsel i Ahvaz (sør i Iran).

«Jeg startet sultestreiken fordi jeg ble sendt til et annet fengsel og vil fortsette inntil jeg blir sendt tilbake til Evin», sier Abedini.

Abedini ble arrestert etter Iran-valget i 2009. Han ble først arrestert for 4 måneder og løslatt mot kausjon. Andre gangen, mai 2009, ble han arrester av Sepah Pasdaran (Militær-organisajon) med mange andre iranske menneskerretighetsaktivister.

Abedini ble dømt til 11 års fengsel. Han er anklaget for å spre propaganda mot systemet, for å ha handlet mot nasjonal sikkerhet og for å kommunisere med utlendinger. Etter et år ble han stilt for retten for en ny sak. Abedini ble da anklaget for å ha handlet mot nasjonal sikkerhet igjen og ble dømt til ytterligere ett års fengsel. Abedini må nå sone en dom på totalt 12 år.

I november 2012 ble bloggeren Sattar Beheshti torturert og drept i Evin fengsel. Abedini var vitne til torturen Behshti ble utsatt for i fengselet og vitnet om torturen under avhøret. Under avhøret ble Abedini fortalt at han ikke ville få noen konsekvenser av å vitne, allikevel ble han sendt i eksil i en uke. Nå skal Abedini i eksil igjen.

Abedini var medlem av en menneskerretighetsgruppe i Iran kalt Human Rights Activists in Iran. Han forsvarte alltid politiske fanger og arbeideres rettigheter, noe som han nå er dømt til 12 års fengsel for.
 
26. juli 2013
Fire arabiske aktivister dømt til døden
Fire Arabiske aktivister er dømt til døden i Iran. Ghaza Abbasi (1982), Abdolreza Amir Khanafereh (1987), Abdolamir Mojdemi (1980) og Jasem Moghaddam (1985) er blitt dømt til døden, skriver The International Campaign for Human Rights in Iran.
Aktivistene ble arrestert i Ahvaz sommeren 2009 av Departmentet for etterretning og nasjonal sikkerhet. Rundt ett og halv år etter arrestasjonen ble aktivistene dømt til døden av den revolusjonære domstolen i Ahvaz. De fire mennene ble dømt etter blant annet anklager om å være «guds fiender».
Høyesterett opprettholdt dødsdommene og to uker senere ble de fire fangene og deres familier informert.

For en uke siden skrev de fire mennene et brev fra fengselet som ble offentliggjort. I brevet skrev de at de hadde sittet fengslet i hele tre år, uten å bli informert om begrunnelsen for dødsdommen. Videre skrev de at domstolsbehandlingen kun varte i to og en halv time, og at de ikke ble gitt noen muligheter til å forsvare seg.

Ghazi Abbasi skrev i brevet at han hadde sittet 11 måneder i fengselet til Departmentet for etterretning og sikkerhet, hvor han ble torturert fysisk og mentalt.

I hele to år har ingen kontaktet familien min og jeg kan ikke besøke dem. Sikkerhetpolitiet arresterte brødrene mine for å sette meg under press. I fengselet ble de torturert, og som følge av dette ble den ene broren min ble psykisk syk. Domstolsprosessen var som en skrekkfilm. Den varte bare en time. Vi bekreftet ikke anklagen vår, men allikevel lot dommeren oss ikke forsvarer oss selv. Vi ble dømt til dødstraff og broren min, Shahab, og to venninner av meg, Hadi Abokhanfer Nejad og Sami Jadmavi Nejad, ble dømt til eksil i andre byer, skrev Ghazi Abbasi.

Menneskerettighetsaktivister og familiene til de dødsdømte er svært bekymret for de arabiske aktivistene.
 
18. juli 2013
Syv personer dømt for å ha brukt ytringsfriheten sin
Syv personer som jobbet sammen for nettsiden Majzoban Noor, er til sammen dømt til 56 års fengsel i Iran, skriver Majzoban Noor.
Mennene ble arrested for rundt to år siden. Hamidreza Sarvestani, redaktøren av Majzoban Noor er nylig dømt til 10 år og seks måneders fengsel, journalist Reza Entesari er dømt til åtte år og seks måneders fengsel, advokatene Mostafa Danshjo, Farshid Yadollahi, Amir Eslami, Omid Behrozi og Afshin Karampour er dømt til syv år og seks måneders fengsel.

De syv mennene ble i tillegg dømt til et fem års forbud mot medlemskap i politiske- og sosiale grupper, mot å bruke media og internett, og andre sosiale nettverk.

Majzoban Noor er en nettside om en gruppe religiøse minoriteter med navnet Daravish. Daravish er religiøse minoriteter i Iran som ofte får rettighetene sine krenket.

De syv personene fra Majzoban Noor er anklaget for å ha fornærmet Khamenei, spre propaganda mot systemet og for å ha handlet mot nasjonal sikkerhet.

Hamidreza Sarvestani og de andre kollegene hans stilte ikke opp i retten for å forsvare seg selv, da de mente rettighetene deres ville blitt krenket uansett.

Mennene befinner seg i Evin-fengsel nå, og har sittet på isolatceller i flere måneder.


15. juli 2013
Juournalist Fariba Pajooh arrestert
Journalisten Fariba Pajooh ble arrestert for en uke siden i Tehran. Fire personer fra sikkerhetspolitiet tok seg inn i hjemmet hennes og ransaket huset. Sikkerhetspolitiet ga ingen forklaring til Pajoohs familie, og informerte kun om at hun ville løslates etter to dager. En uke har gått og Fariba sitter fremdeles i fengsel.

Etter arrestasjonen ble hun satt på isolat i Evin fengsel på seksjon 209. På en uke har Pajooh fått to korte telefonsamtaler med familen sin. Hun er under stort press og avhøres i isolatcellen nå. Familen til Fariba Pajooh får ikke besøke henne og de vet ikke hvorfor hun arrestert.

Fariba Pajoh har blitt arrestert en gang før, etter iran-valget i 2009. Hun satt i 120 dager i sekjon 209 i Evin-fengselet. Pajooh ble løslatt ettter fire måneder mot kausjon. Hun ble dømt til ett år betinget fengsel.

Nå sitter ca. 30 journalister fengslet i Iran og mange av dem dømt til lange fengselsstraffer.
28. mai 2013
Studentaktivist arrestert
Mange aktivister har blitt arrestert i Iran de siste dagene. De er under press før valget i Iran i juni. En av dem er Ashkan Zahabian som ble arrestert i går. Han er medlem av en studentgruppa Tahkim Vahdat.

Ashkan Zahabian har blitt arrestert tre ganger før og har sittet seks måneder i Kachoei-fengselet nord i Iran. Da satt han bl.a. i isolat i 37 dager. Som mange andre studenter, har Zahabian blitt utestengt fra utdanning. Han studerte ved Noshirvani-universitetet i Babol, men har blitt utvist fra universitetet.

Nå er han i Babol-fengselet. I går morges kom sikkerhetspolitiet til hjemmet hans mens han lå og sov. De var bevæpnet og ga ham ikke lov til å kle på seg, men truet med å brekke nakken hans, forteller faren hans. Zahabian var ikke informert om at han var blitt dømt til åtte måneders fengsel. Han soner nå denne dommen i Babol-fengselet.

24. mai 2013
Tilbake til fengselet før valget
Et antall politiske fanger som var på permisjon, er nå sendt  tilbake til fengselet før valget i Iran i juni. Den iranske staten  frykter en gjentakelse av protestene etter valget i 2009.

Følgende politiske fanger ble tatt tilbake til fengslet for noen dager siden:
Blogger Hossein Ronaghi (dømt til 17,5 års fengsel) ; journalistene Masoud Bastani (dømt til 6 års fengsel), Bahman Ahmadi Amoei (dømt til 5 års fengsel) og Ahamd Zeydabadi (dømt til 6 års fengsel); menneskerettighetsaktivistene Shiva Nazarahari (dømt til 4 års fengsel) og Mehdi Mahmoydian (dømt til 5 års fengsel); studenteraktivist Bahareh Hedayat (dømt til 10 års fengsel); kvinnerettighetsaktivist Zhila Karamzadeh (dømt til 2 års fengsel) og forsvarer av arbeideres rettigheter  Behnam Ibrahimzadeh (dømt til 18års fengsel).

De ble arrestert etter valget i Iran for fire år siden. De protesterte mot valgresultatet, men de ble arrestert og tiltalt, og de er alle dømt til lange fengselsstraffer.

Noen av dem var utenfor fengselet for å få medisinsk behandling. Hossein Ronaghi har en nyresykdom og har behov  for medisinsk pleie. Mehdi Mahmoudian er også syk.

Menneskerettighetsaktivister i Iran tror at de blir sendt  tilbake til fengselet, fordi staten ikke vil godta kritikki valget.

21. mai 2013
To personer ble henrettet for spionasje
18. mai ble to personer henrettet i Iran. Det var Mohammad Heydari og Kourosh Ahmadi. Mohammad Heydari jobbet for Mossad. Han leverte statshemmeligheter til dem og han hadde mange møter med Mossad-agenter utenfor Iran. Han fikk høy lønn for det, sier statsadvokaten  i Teheran til statlige medier.

Kourosh Ahmadi ble henrettet i Evin-fengselet lørdag. Han var også anklaget for spionasje. Statlige medier skriver at han jobbet for CIA og leverte informasjon til dem.

Statlige medier har ikke skrevet noe om når de ble arrestet eller hvordan domstolsbehandlingen foregikk.

Ministry of Intelligence and National Security Iran (VAJA) har også offentliggjort en uttalelse om saken. VAJA skriver at de to arbeidet for CIA og Mossads spionnettverk. VAJA sier dessuten at de vil offentliggjøre ny informasjon om saken, men den er ikke kommet.

Menneskerettighetsaktivister i Iran tror at de ble henrettet for å skape frykt før valget i Iran i juni.

8. mai 2013
Sultestreiker i isolat uten kontakt med omverden
10 politiske fanger i Evin-fengselet startet i går en sultestreik. De krever slutt på isolering, skriver nettsiden til The Green Movement, Kalame.

De 10 politiske fangene ble satt i isolatceller for 10 dager siden. Nå vet familiene deres ingenting om fengselsforholdene deres.

De som sitter isolert heter Saeed Madani, Abdollah Momeni, Abolfazl Abedini, Siamak Ghaderi, Amirkhosro Dalirsani, Mohammd Hassan Yosefpoor, Saeed Abedini, Kamran Ayazi, Mohammad Ebrahimi og Pooria Ebrahimi. De er alle dømt til lange fengselsstraffer. De ble satt på isolatceller fordi de protesterte mot fengselsledelsen. De vil selv velge hvem som skal representere dem. I alle fengsler har fanger sin egen representant som de velger selv. Men i Evin får de ikke lov til det.

Rettsvesenet i Iran svarer ikke på henvendelser fra familiene til fengslede. Familiene til fengslede får ikke besøke dem og får ikke informasjon fra dem.  De er bekymret. Ett av problemene for politisker fanger  i Iran er mangel på ansvarlighet fra rettsvesenet. Familiene til de fengslede må ofte vente mange dager eller mange måneder før de får nyheter fra fengselet.

6. mai 2013
103-åring fengslet
En gammel mann på 103 år, Ali Chilan, er satt i fengsel i Kordestan i Iran, skriver The International Campaign for Human Rights in Iran.

Ali Chilan kommer fra en lansby, Zolka, i Mako i Iran. For omtrent åtte år siden, ble han arrestert sammen med sønnen Hassan og tre andre.

Ali Chilan ble anklaget for å være medlem av Det kurdiske arbeiderpartiet, PKK. Han ble dømt til åtte år fengsel og sønnen hans ble dømt til 29 år fengsel. Etter to år, ble han løslatt på grunn av sykdom, men for tre måneder siden ble han arrestert på nytt og tvunget til å fortsette soningen av dommen.

Nå er han i Mako-fengselet og han har dårlig helse. Han trenger medisinsk behandling og kan ikke forsette soningen av dommen sin. Leger har igjen bekreftet at han ikke kan bli i fengsel, men må løslates, men politiets sikkerhetstjeneste er uenig, melder The International Campaign for Human Rights in Iran.